Tihor Szilvia

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Tihor Szilvia vagyok, gyógypedagógus. Kárpátalján, Beregszászban születtem. Tanulmányaimat a Beregszászi Mikes Kelemen 8. sz. Középiskolában kezdtem, majd az első négy osztály elvégzését követően felvételt nyertem a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumba.

Gimnáziumi tanulmányaim alatt több tanulmányi versenyen vettem részt. Emellett a Beregszászi Zeneiskolában zongorázni tanultam, valamint néptánc és társastánc kurzusra jártam. Tagja voltam egy beregszászi színésznő által vezetett színjátszó körnek, melynek keretein belül több előadásunk volt, főleg nemzeti ünnepek alkalmából.

2012-ben érettségiztem Beregszászban, ebben az évben kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat is a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának gyógypedagógia szakán. Szakirányaim a logopédia és értelmileg akadályozottak pedagógiája. Az egyetem évei alatt a kötelező és önkéntes gyakorlataim során sok tapasztalatra tettem szert, melyek gyarapították szakmai tudásomat, valamint elősegítették a kutatói munkában való eligazodást és a témaválasztást. 2016 nyarán szereztem a gyógypedagógusi alapképzős diplomámat az említett két szakirányon.

Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógusképző Karon vagyok gyógypedagógia terápiás szakirányú mesterképzésen. Kutatási témám „Az átszoktatott balkezesség mentális és emocionális következményei.” A célom a kutatási témámmal, hogy felhívjam a pedagógusok és szülők figyelmét az átszoktatott balkezesség veszélyeire, továbbá, hogy a szakirodalmak segítségével feltárjam, mi mindenre gyakorol hatást a lateralizáció (oldaliság) kialakulása.

Szabadidőmet szívesen töltöm a barátaimmal. Szeretem a különböző stratégiai és csapatépítő társasjátékokat. Szívesen olvasok szépirodalmi regényeket és kézműveskedem. Mindig igyekszem új technikákat elsajátítani és kipróbálni. Amikor tehetem, zongorázom.

Tanulmányaim mellett önkéntes munkát végzek a Beregszászi Református Gyülekezet Ifjúságában. Rendszeres résztvevője vagyok az ifjúsági rendezvényeknek és táboroknak, ahol szervezőként és kiscsoportvezetőként igyekszem színesíteni a programokat.

Kutatási téma: Átszoktatott balkezesség

INFORMÁCIÓ

Tihor Szilviatámogatott tehetség
Prof. Dr. Pukánszky Bélaaz MTA doktora, egyetemi tanár, Szegedi TudományegyetemBővebben ›