Szőke Árpád Ferenc

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Szőke Árpád Ferenc vagyok, 1992. március 2-án születtem Romániában, Margitta városban. Általános- és középiskolás tanulmányaimat a helyi Octavian Goga Főgimnáziumban végeztem, a középiskolát matematika-informatika szakon. Rendszeresen jártam különböző tanulmányi versenyekre (matematika, fizika, kémia, magyar irodalom) kisebb-nagyobb sikerek mellett. Mindig kompetitív voltam, de a legnagyobb sikereimet a kémia terén értem el. Mindig a kémia volt az, amiben a legjobban kiemelkedtem, mindemellett más okból is ez a tantárgy állt hozzám legközelebb, hiszen a természettudományok közül ez a leggyakorlatiasabb, és személyes véleményem szerint a „leglátványosabb”.

A fent említett okokból egyetemi tanulmányaimat a Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karán végeztem el, a Szerves Anyagok Kémiája és Technológiája, Petrokémia és Karbokémia szakon. A választásom mellett gyakorlatias okok szóltak, hiszen amellett, hogy ezen a szakon éreztem úgy, hogy a legjobban kamatoztathatom a képességeimet, a Vegyészmérnöki szak több elhelyezkedési lehetőséget is biztosít. Ugyanitt végeztem mesterképzésemet is, Korszerű Eljárások a Kémia Szintézisben szakon. Az egyetemi évek alatt rendszeresen jártam konferenciákra.

Idén októberben kezdtem el a doktori tanulmányaimat az elektrokémia terén.

A kutatási témám különböző polimerrétegek létrehozása és alkalmazása, elsősorban elektrokémiában. Jelenleg a polimerfilmek alkalmazását kutatom módosított elektródok és korrózióvédelem terén. Erre a témára jellemző a sok próbálkozás. Számos tervünk van a kutatás fejlesztésére, de a nagy mennyiségű változónak hála végső esetben nem az elmélet, hanem az emberi kreativitás szokta meghozni a legszebb eredményeket. Sikerült készíteni remek tulajdonságokkal rendelkező dopaminszenzort, de vizsgálunk számos más biológiai aktivitással rendelkező anyagot is: aszkorbinsav, metoklopramid, paracetamol, mioglobin, stb.

Szoros kapcsolat fűzi a kutatócsoportunkat Budapesthez, ahol a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékén dolgozó Kolloidkémia csoporttal kollaborálunk.

Kutatási téma: Elektrokémia – polimerek alkalmazása az elektrokémiában

INFORMÁCIÓ

Szőke Árpád Ferenc támogatott tehetség
Prof. Dr. Hórvölgyi Zoltán tanszékvezető helyettes, csoportvezető, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia és Anyagtudományi TanszékBővebben ›