Szőcs Boróka

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Szőcs Boróka vagyok, 1998-ban születtem Marosvásárhelyen. Jelenleg Kolozsváron tanulok a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és geológia karának Ökológia és természetvédelem szakán.

Kicsi korom óta szeretek kutakodni, „felfedezni” ismeretlen dolgokat, így számomra óriási élmény kutatni a méhek világában, megértve és nem értve dolgokat. A méhek iránti szeretetem már nagyon régen kezdődött. Családunk méhészettel foglalkozik, így sok időt töltök a méhek között, és sok érdekességet fedeztem fel a méhek életében. Közöttük nőttem fel, már ők is a családom részei.

A líceumot a marosvásárhelyi Bolyai Frakas Elméleti líceum természettudomány – intenzív német szakán végeztem. Itt kezdtem el komolyabban is foglalkozni a méhek világával. Különböző versenyeken, tudományos diákköri- és méhész-konferenciákon vettem részt. Azóta jobban megértem, megfigyelem és követem a méhek életét.

Munkám során nagyon sok segítséget kaptam: családom végig támogatott, segített, akárcsak biológia tanárnőm, Szatmári Enikő Katalin, aki már több versenyre, konferenciára is felkészített. Az első komolyabb lépéseimet Dr. Tófalvi Melinda segítségével tettem meg, aki az első tudományos munkámat mentorálta. Nagy köszönettel tartozom Dr. Markó Bálint egyetemi tanárnak, aki az elmúlt években a mentorom volt, segített a magas szintű felkészülésben és jelenleg is segíti, irányítja a munkáimat. Jelenleg a Háziméhek és vadméhek lehetséges interakcióinak terepi vizsgálatával is foglalkozom Dr. Sárospataki Miklós egyetemi tanár irányításával.

Kutatási téma: Háziméhek és vadméhek lehetséges interakcióinak terepi vizsgálata

INFORMÁCIÓ

Szőcs Borókatámogatott tehetség
Dr. Sárospataki Miklós egyetemi docens, Szent István Egyetem Állattani és Állatökológiai Tanszék