Szabó Zoltán Tamás

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Szabó Zoltán Tamás vagyok, 1992-ben születtem Veszprémben. Balatonfüreden nőttem fel és ott is érettségiztem le a Lóczy Lajos Gimnáziumban. Középiskolai éveim második felében egyértelművé vált számomra, hogy egész életemben a sporttal szeretnék foglalkozni, így az érettségit követően sportedző képzésre jelentkeztem Budapestre. A képzés hatására rájöttem, hogy egyetemi keretek között szeretnék tovább tanulni, így 2013-ban testvéremmel együtt jelentkeztünk a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Testnevelőedző képzésre.

Az évek alatt rengeteg siker ért, aminek hatására 2016-ban sikeresen lediplomáztam és már mesterképzés után nézelődtem. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézetének Rekreáció mesterszakára jelentkeztem. A sikeres felvételit követően gyorsan követték egymást az események. Lehetőségem adódott a kutatói életbe való bekapcsolódásra, melyben hallgatóként komoly sikerekben volt részem a mesterképzés során. Előbb a kari tudományos diákköri konferencián sikerült I. helyezést elérnem, majd ezt követően az országos tudományos diákköri konferencián szereztem II. és III. helyezést is. Témavezetőm és oktatóim támogatásával és útmutatásával több tudományos előadás megtartására volt lehetőségem és a Sporttudományi Intézetben történő oktatói tevékenységbe is be tudtam kapcsolódni. Szakmai és tudományos sikerek sora ért ezekben az években, mint például TDK I. helyezés, OTDK II. helyezés, Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, Kriszbacher Ildikó Kutatói Ösztöndíj, EHÖK Tehetség Ösztöndíj, stb.

A mesterszak elvégzése olyan szakirányú végzettséget biztosított számomra, amivel jelentkezni tudtam a tanárképzésbe, így 2018 tavaszán egy időben jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar rövid ciklusú testnevelő tanár mesterszakára és az Egészségtudományi Kar Doktori Iskolájába. Mindkettőbe felvételt nyertem. A tanári és doktori képzés során rengeteg új impulzus, tapasztalat és lehetőség adódott, melyek során a jó pedagógussá, jó tanárrá váláshoz szükséges kompetenciák és motiváció egyaránt gyarapodtak. 2018 augusztusában kínálkozott egy lehetőség, a tanulmányaim mellett szakmai tapasztalatot is szerezhettem, testnevelő tanárként kezdtem el dolgozni a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában, ahol a vezetőség és a kollégáim egyaránt biztosították számomra a fejlődéshez szükséges forrásokat. A tanári diploma megszerzését követően már doktori tanulmányaim álltak fókuszban.

Jelenleg a doktori iskola II. évfolyamos hallgatója vagyok és emellett a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club utánpótlás labdarúgó edzője is. Az egyetemi közélet aktív részesének is mondhatom magam, hiszen 2017-től sportreferensi feladatokat láttam el a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatában, jelenleg pedig az Egészségtudományi Szakkollégium titkáraként tevékenykedem.

Kutatásaim során lehetőségem volt már a sport és a társadalmi integráció kapcsolatát, a különböző sportágat űző sportolók mentális és kognitív képességeit, illetve egy új innovatív edzésmódszer és eszköz komplex hatékonyságvizsgálatát is elvégezni. Eddigi munkásságomért az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019-ben odaítélte az Új Nemzeti Kiválóság Program Doktorandusz Hallgatói Kutatói Ösztöndíját.

Hosszútávú célom, hogy a most elnyert támogatásra rászolgáljak és a lehetőséggel élve egyetemi oktatóvá/kutatóvá válhassak és tovább folytathassam tudományos tevékenységemet.

INFORMÁCIÓ