Páva Tünde

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Nevem Páva Tünde, 1994. február 17-én születtem Tiszabökényben (Kárpátalja, Ukrajna). Általános iskolai tanulmányaimat a helyi iskolában végeztem, ezt követően a középiskolai tanulmányaimat a Nagyszőlősi Állami technikumban folytattam. Még általános iskolai éveim alatt nagy érdeklődéssel figyeltem fizika tanárom magyarázatait és kísérleteit, amivel nagyban hozzájárult a fizika – és a természettudományok megszeretéséhez. Így kerültem az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán-és Természettudományi Karának fizika szakára, ahol jelenleg 4. évfolyamos hallgató vagyok.

Már általános iskolás koromban is folyamatosan jártam különböző versenyekre: magyar nyelv-és irodalom, matematika, fizika, torna, ahol mindig sikerült helyezést elérnem, amit nagyban a tanáraim áldozatos munkájának is köszönhetek. Középiskolásként leginkább sport versenyeken vettem részt, valamint tagja lettem egy gimnasztikus tánccsoportnak, melynek köszönhetően nagyon sok helyen felléptük. Középiskolai évem elején még tagja voltam a helyi női futball csapatnak, ahol 5 évig játszottam. Csapatommal nagyon sok mérkőzésen és versenyen részt vettünk, amiken helyezéseket értünk el.

Egyetemi éveim alatt szintén folytattam a sportversenyeken való részvételt, valamint még az első év folyamán csatlakoztam a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségéhez, ahol jelenleg elnökségi tag vagyok. Feladatunk a kárpátaljai fiatalok és egyetemisták segítése, valamint érdekes és közösségformáló programok szervezése számukra, hogy jobban megismerjenek minket és egymást is. Az egyetemnek köszönhetően valóra válthattam gyerekkori álmom, hogy kísérleteket és kutatásokat végezhetek a fizika területén. Konkrét kutatási témát még nem jelöltünk ki tanárommal, de jelenleg a következő területet tanulmányozom: « Fényelhajlás a hadron-hadron és lepton-hadron folyamatokban nagy energiákon».

INFORMÁCIÓ

Páva Tünde támogatott tehetség
Prof. Dr. Jenkovszky Lászlóa Bogolyubov Elméleti Fizika Kutató Intézet (Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia) vezetõ munkatársa Bővebben ›