Molnár Attila

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

A nevem Molnár Attila, 1988. szeptember 29-én születtem Nagydobronyban. Jelenleg a beregszászi főiskola negyedikes biológus hallgatója vagyok. Általános- és középiskolai tanulmányaimat is szülőfalumban végeztem. A Nagydobronyi Református Líceum biológia-kémia szakos osztályában szereztem érettségit 2006-ban. Ezek után a Debreceni Egyetem biológia szakára felvételiztem, innen azonban sajnos haza kellett térnem. 2012-ben kezdtem el a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológia szakát. Jelenleg is itt folytatom tanulmányaimat.

Kutatási témáim az entomológiához és az ökológiához kötődnek, de elsősorban kullancsokkal foglalkozom. Kárpátalja biológus szempontból fehér foltnak számít, nagyon kevés olyan csoport van, amelyik jól kutatott a területen. A különböző parazitákkal való munka is hálás ilyen szempontból, általában érdeklődnek az eredményeim iránt. A továbbiakban is ezt a munkát szeretném folytatni, sok lehetőséget látok még a témában. Emellett részt veszek még egy erdészeti kártevőkre irányuló kutatásban, kidolgoztunk egy új mérőszámot, mely a diverzitás mérése során alkalmazható, és környezeti neveléssel kapcsolatos munkában is részt veszek. Eredményeimet folyamatosan publikálom, konferenciákon mutatom be.

Kutatási téma: A kullancsok (Ixodidae) hő- és színpreferenciájának vizsgálata in vitro és in vivo körülmények között. A Nagydobrony környékén gyűjtött kullancsegyedek molekuláris biológiai vizsgálata.

INFORMÁCIÓ