Markaly Aranka

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

A nevem Markaly Aranka, 1990. június 29-én születtem Csíkszeredában (Hargita megye, Románia). Jelenleg Csíkszentdomokoson élek. A középiskolát a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban végeztem, majd ezt követően a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem történelem és filozófia karának történelem szakán folytattam tanulmányaimat. Első év után úgy döntöttem, hogy a karon belül beiratkozom a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakra is, így párhuzamosan végeztem mindkettőt. Az alapképzés idején többször is részt vettem az Erdélyi Tudományos Diákköri konferencián. Az egyetemi évek alatt aktívan szerepet vállaltam a diákéletben is. 2010-ben a Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesületén (KoMaTE) belül működő középkor szakkör vezetője voltam, ezt követően az egyesület elnökévé választottak. 2012-ben, az államvizsgát követően felvételiztem a kulturális örökség kutatása és hasznosítása nevű mesterképzésre. Ez idő alatt részt vettem egy kutatási projektben Lupescu Radu vezetésével (In the Glory of God and Personal Pride. Monuments with Heraldical Programs as expression of Art Patronage in the Late Medieval Transylvania), amelynek köszönhetően megismerhettem a 17. századi vajdahunyadi vár történetét. E témával jelentkeztem ismét az ETDK-ra, ahol második díjat, illetve részvételt nyertem az Országos Diákköri Konferenciára (OTDK). A mesterképzést követően, 2014-ben jelentkeztem a Történelem, Civilizáció, Kultúra doktori iskolába. Kutatási témám a 17. századi Csíkszék, vezetőtanárom dr. Rüsz-Fogarasi Enikő. Ezzel párhuzamosan a Csíki Székely Múzeumban is dolgozom történész-muzeológusként.

Több témában is jelentek meg publikációm, mint például Határjárás a középkori Erdélyben, 17. századi kiváltságlevelek, Thököly Imre és Zrínyi Ilona kapcsolata. A 17. századi Csíkszéki nemességről szóló tanulmányom megjelenés alatt áll. A munkám és a doktori tanulmányaim mellett fontosnak tartom a történelem népszerűsítését, éppen ezért többször írtam tudománynépszerűsítő cikket különböző napilapokba, mint például a Szabadság, és a Hargita Népe, illetve tartottam előadást a 17. századi Csíkszékről.

Kutatási téma: Csíkszék társadalmának kvantitatív vizsgálata és a csíki elitre vonatkozó források feltárása, azok elemzése


Bemutatkozó videó:

INFORMÁCIÓ

Markaly Aranka
Markaly Arankatámogatott tehetség
dr. habil. Balogh Judit
dr. habil. Balogh Judithabilitált egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Történelemtudományi Intézetmentor