Köllő Magor Örs

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Köllő Magor Örsnek hívnak, a Kolozsvári Műszaki Egyetem Automatika és Számítógépek Karán tanulok, rendszertervező mérnöknek készülök.

Fiatalkoromtól kezdve egyaránt érdeklődtem a műszaki tudományok valamint a közösségi szerepvállalás iránt, a közösség szervezésért. Ezen tevékenységek együttesen meghatároztak engem és az iskola keretein belül volt lehetőségem mindegyik területre figyelmet fordítani, és fejleszteni önmagam, így vettem részt országos és nemzetközi matematika versenyeken, ugyanakkor szavaltam, és fiatal csoportokat, találkozókat szerveztem a mindennapjaimban.

Az érettségit követően úgy döntöttem, hogy a Kolozsvári Műszaki Egyetem Automatika és Számítástechnika Karán folytatom tanulmányaimat, angol nyelven. Habár a képzés angol nyelvű, az egyetem teljesen román, így román fiatalokkal együtt tanulok és a bentlakásban is velük lakom. Székelyföldi fiatalként sokat küzdöttem, hogy elsajátítsam a román nyelvet, de itthon szeretnék maradni Erdélyben és ehhez elengedhetetlennek tartom a román nyelv ismeretét, amely lehetőséget biztosít az érvényesülésre. Az egyetemi oktatással párhuzamosan részt veszek a Mathias Corvinus Collegium „Kolozsvári Egyetemi Programjában” is, azon belül az Erdélyi tanulmányok szakirányon tanulva, ahol törekszem azon képességeim fejlesztésére, amelyekre nincs lehetőségem a Műszaki Egyetemen, és amelyeket a jövőben szeretnék használni, közösségem segítésének érdekében.

Az egyetemi oktatás mellett szerettem volna olyan projekteken részt venni, amelyek gyakorlati tapasztalatot is biztosítanak. Így kezdtem el kutatási projekteken dolgozni, és törekszem olyan problémák megoldásával foglalkozni, amelyek sok ember életét megkönnyíthetik, úgy itthon, mint máshol a világban.

INFORMÁCIÓ