Kiss Etelka

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Kiss Etelka vagyok, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karának végzős hallgatója.

Kis- és középiskolás éveim alatt a magyar nyelv területére tevődött a fő hangsúly, és tantárgyversenyeken, illetve helyesírási vetélkedőkön értem el eredményeket. A reáltudományok (főleg a kémia, fizika) iránt csak később fedeztem fel szeretetemet. Talán ez annak tudható be, hogy kisebb osztályban nem adódott alkalmam a kísérletezésre. Valójában ez, az elmélet és gyakorlat közötti összefüggések felfedezésének varázsa, a matematikai egyenletekkel leírható valóság keltette fel az érdeklődésemet – és tartotta meg mind a mai napig.

Érdeklődésem hamarosan a szerves kémia felé fordult, ezért vegyészmérnöki szakon folytattam tanulmányaimat, majd másodévtől szerves kémiai laborban kezdtem el kutatásomat. Erasmus-os nyári gyakorlaton vettem részt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ott-tartózkodásom alatt palládium-katalizált Sonogashira-keresztkapcsolási reakciókat végeztem el aromás és heteroaromás jód-vegyületeken, majd a nyert terminális acetiléneket trifluoro-acetaldehid-N-tozilhidrazonnal (para-toluol-szulfonil-hidrazonnal) való trifluoretilezési reakcióban vizsgáltam. Jelenleg kutatásomat bór-difluoriddaldal kelátkomplexet képző N-dipirrometén-származékok (a szakirodalomban rövidítésük N-BODIPY-k) témakörében folytatom. Ezek a pirrol-vegyületek kiterjedt konjugációjú szerkezettel rendelkező fluoreszcens festékek. Munkám fő célja a különböző funkciós csoportok hatásának vizsgálata a vegyületváz abszorpciós és emissziós tulajdonságaira.

A kutatáson kívül számos egyéb témakör érdekel, soha nem tudtam csak egyetlen szakág vagy terület mellett elkötelezni magam. Sajnos még nem találtam olyan valós kapcsolatot a területek között, amelyet a munkámban hatékonyan fel tudnék használni.

Az egyik ilyen terület a webdesign, amely iránt akkor kezdtem érdeklődni, amikor középiskolában elvállaltam az iskolaújság tördelését, és minél kreatívabb megoldásokat kerestem, hogy fiatalossá és szerethetővé tegyem a lapot. Attól kezdve számos diákszövetség, fiatalos kezdeményezés munkájába besegítettem. Még mindig amatőrnek tartom magam ezen a téren, de minden projekt által tanulok valami újat.

Az Érted egy erdélyi értékteremtő kezdeményezés, amelynek alapító tagjai között vagyok. Fő célunk olyan előadásokat, vitaesteket, rendezvényeket szervezni, amellyel felélénkítjük az erdélyi kulturális és társadalmi életet. Volt pár jól sikerült próbálkozásunk, és remélem, hogy a jövőben is folytatni tudjuk munkálkodásunkat. Azt tapasztalom, hogy az Érted-es önkéntesség remek alkalom arra, hogy próbálgassam a szárnyaimat ezen – tőlem kissé távolabb eső – területen is.

INFORMÁCIÓ