Király Tímea

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

A nevem Király Tímea. 1998-ban születtem Vajdaságban. A családomnak bukovinai székely gyökerei vannak.

Szerb nyelvű gimnáziumba jártam. Egyetemi tanulmányaimat 2016-ban kezdtem el Újvidéken a Bölcsészettudományi Karon. Magyar nyelv és irodalom szakra járok. Büszkén mondhatom el magamról, hogy osztályelső vagyok, kimagasló tanulmányi eredménnyel végeztem az eddigi éveken. Idén negyedéves hallgató vagyok, júniusban szerzem meg az alapképzési oklevelemet. Mindenképpen folytatni szeretném a tanulmányaimat az újvidéki egyetemen.

Jövőre mesterhallgató leszek, minekután a doktori stúdiumra is jelentkezem. Az irodalomnak mindig is nagy szerepe lesz az életemben. Igazi könyvmoly vagyok, rajongom a klasszikus irodalomért. Szeretek több nyelven olvasni, mindegyikük saját hangnemmel, varázzsal rendelkezik, más kultúrából merít. A jövőben nyelvészettel szeretnék foglalkozni. Szakterületül a nyelv pszichológiáját, illetve a pszicholingvisztikát választottam. Tanulmányaim során lenyűgöztek a pszichológia és az antropológia. Olyan területen szeretnék a jövőben kutatni, amely egyesíti ezeket a tanításokat a nyelvészettel.

Jelenleg újságíróként tevékenykedem. Két éve írok a Családi Kör független hetilap, valamint a Szabad Magyar Szó független közéleti fórum számára. Tudományos írásaim megjelentek már a Litera és Tiszatáj irodalmi portálokon, emellett publikáltam az Iskolakultúra folyóiratban. Januártól dolgozom tiszteletdíjasként a Vajdasági Rádió és Televízió számára. Mindezekre kiváló gyakorlati lehetőségként tekintek, az írás a mindennapjaim részévé vált. Sokat fordítok, szerb és angol nyelvről. Megkívánja ezt a munkám, de az egyetemen is hallgattam fordítási tantárgyakat, valamint részt vettem nyári továbbképzésen Lakiteleken. Több nyelvet beszélek, a magyar az anyanyelvem, de ugyancsak anyanyelvi szinten beszélem a szerb, horvát, montenegrói és bosnyák nyelvet. Az angolt felsőfokon, a németet középfokon sajátítottam el.

A tudomány mellet életemben óriái szerepet játszik a hit. Tizenöt éves korom óta vagyok a Gyermekmisszió önkéntese. Hitoktató táborokban tanítok Vajdaságban és Magyarországon, de szolgáltam, már egy-egy nyarat Németországban és Angliában is. Számos továbbképzésen vettem részt, melyek által növekedtem lélekben, de a tanítás mesterségébe is bevezettek. Úgy gondolom az oktatás a hallgatót is, de talán méginkább magát az oktatót gazdagítja. Nagyon szeretek énekelni. Régebben a székelykevei Pacsirta Gyermekkórus tagja voltam. Amióta egyetemre járok, a Kapisztrán Ferences Ifjúsági Kórusban éneklem második szólamot. Nagy szenvedélyem még a színház. Dolgoztam már jegytárosként, írtam már színházkritikát, mégis leginkább a néző szerepét élvezem. Szeretem a komoly, elgondolkodtató darabokat. Ez volnék én dióhéjban.

INFORMÁCIÓ

Király TímeaTámogatott tehetség