Józsa Máté

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Józsa Máté vagyok, 23 éves. Erdélyben, Székelyudvarhelyen születtem, majd a középiskolás tanulmányaim után a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Fizika karára felvételiztem. Az elméleti fizika alapképzés után ugyanitt számítógépes fizika mesterire jelentkeztem, ahol most másodéves vagyok. Jelenleg egy félévig az Erasmus ösztöndíj keretei között Budapesten tanulok az ELTE fizika és biológia karán.

Az egyetemi alapképzés során volt szerencsém megismerni dr. Lázár Zsolt egyetemi adjunktust, aki a témavezető tanárom volt az államvizsga, illetve ETDK dolgozatom írásakor, és akivel jelenleg is együtt dolgozunk, kutattunk. Kutatásaink az élet kialakulására, ezen komplex rendszerek negatív entrópiatermelésének misztikumaira összpontosulnak.

A kutatások során különböző technikákat sajátítottam el, többek között a gépi tanulás és adatelemzési módszerek témaköreiben. Az államvizsga dolgozatom interdiszciplináris témája pedig megkövetelte a biokémiai és matematikai ismereteim bővítését is.

Eddigi munkámmal több konferencián jelentem meg: 2019-es Erdélyi TudományosDiákköri Konferencia ​(ETDK) fizika szekció (I. helyezés; Bolyai-társaság különdíja), 2019-es Erdélyi Természettudományok Konferencia​ (ETK) biológia szekció, 2020-as MECO (45th Conference of the middle european cooperation in statistical physics​) nemzetközi konferencia, poszter.

Budapesten Prof. Szathmáry Eörs evolúcióbiológushoz és az általa irányított kutatócsoporthoz csatlakoztam, akikkel folytatjuk az eddigi munkát, próbáljuk biokémiai kontextusba helyezni az eddig elért eredményeket.

Az élet kialakulását övező misztikumok megmagyarázása úgy gondolom, hogy a különböző tudományterületek képviselői közötti megfelelő kooperáció nélkül végtelenül nehéz feladat. A program keretei között ezt a fajta diverzitást keresem. Szeretnék minél több olyan kutatót találni, aki újabb rálátást ad az eddig boncolt kérdésekre és akivel megvitathatom ezen szenvedélyemet.

INFORMÁCIÓ