Iván András

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Iván András vagyok, 1990. november 14-én születtem Beregszászban (Kárpátalja). Tanulmányaimat 1997-ben a Beregszászi 8. Számú Mikes Kelemen Középiskolában (ma 10. Számú Középiskola nevét viseli) kezdtem el, majd ugyanitt érettségiztem 2008-ban. Szintén ebben az évben nyertem felvételit a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi karára, azonban a 2009-es év folyamán felfüggesztettem jogi tanulmányaimat. A 2010-es évben sikeresen teljesített központi emeltszintű vizsgákat követően nyertem felvételit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem és földrajz szakjaira nappali tagozaton. Történelem tanulmányaim során a kárpátaljai magyar kisebbséget érintő parlamenti és helyhatósági választásokat, valamint a mai Kárpátalja területének közigazgatási változását vizsgáltam 1920-tól napjainkig. Földrajztudományon végzett kutatásaimat, leginkább a geoinformatika felhasználási lehetőségeit és módszereit próbáltam bemutatni különböző szakterületek, tudományágak, mint pl. a turizmus területén.

Szakdolgozataim címe:

„ Helyhatósági választások 1990-2010 között Kárpátalján különös tekintettel a magyar választókerületben „ (történelem).

„ A Rahói járás természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése „(földrajz).

Diplomamunka:

„Közigazgatás és nemzetiségpolitika. Közigazgatási beosztás a mai Kárpátalja területén 1920-tól napjainkig„

A diplomák megszerzését követőn 2015 júniusában felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, Bölcsészettudományi Kar, Történelem szakára. Ennek keretén belül a Társadalom, Gazdaság és Életmód Programban folytatom a doktori képzést.

Beregszász és közvetlen környezete egy nagy régiónak volt a parányi része, egészen 1920-ig.  A terület mindig nagy fontossággal bírt sajátos geopolitikai és gazdasági szempontból is, mégis egy olyan nagy táj részét alkotta, amely Magyarország-szerte a legelmaradottabb volt. A város és környezete gazdag történeti múlttal rendelkezik, amiről a levéltárban őrzött forrásanyagok is tanúskodnak. Megjegyzendő, hogy az 1920-ig felhalmozott anyagok nagy része máig nem került megfelelően feldolgozásra, amely nagy valószínűséggel kiegészítené a magyar nemzet kultúrtörténetét és egyben kiemelné a terület politikai és gazdasági szerepkörét is a régióban. A fennmaradt anyagokat ez idáig csak a fondjegyzék alapján sikerült feldolgozni. A terület környezeti adottságainak kutatási fontosságát jelzi az is, hogy 2015-ben a Budapesti Fővárosi Levéltár elkezdte a helyi kataszteri térképek digitalizálását. A területtel foglalkozó történészek többsége a Trianon utáni korszakokat tanulmányozza, mivel az a magyar történelemtől eltérően sajátos módon alakult különböző államok kötelékében. Viszont mindenképpen megjegyzendő, hogy máig nem készült el a mai Kárpátalja területére vonatkozó történeti földrajzi munka, amelynek első lépései a górcső alá vett Beregszász történetföldrajzi bemutatásával indulhatna el. A város és vonzáskörzetének gazdasági és társadalmi változását leginkább a környezeti adottságok vizsgálatával lehetne bemutatni.

Publikációm:

A beregszászi-dombság dombjainak történeti megnevezései katonai és kataszteri térképek alapján (Kiadás alatt)

” Kárpátalja zsidó lakosainak gettósítása és deportálása. Kárpátaljai Holokauszt 1944-„ Az elhurcolások éve”. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetnek és a Shalom Alapítvány Civil Szervezet tudományos kiadványa. Szerkesztette: Dobos Sándor – Molnár Ferenc. Kálvin Nyomda, Beregszász 2015.124-136. o. Kárpátalja zsidó lakosainak gettósítása és deportálása

Kutatási téma:
Szőlő és borkultúra a beregszászi borvidéken


Bemutatkozó videó:

INFORMÁCIÓ

Iván Andrástámogatott tehetség
Dr. Szilágyi Zsoltegyetemi adjunktus a Debreceni Egyetem Történelmi IntézetébenBővebben ›