Gondos Borbála

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

A nevem Gondos Borbála, 2001. február 20-án születtem Kézdivásárhelyen, jelenleg is itt élek, a városom legrégebbi iskolájának, a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulója vagyok filológia  intenzív angol szakon – javarészt humán tantárgyakat (idegen nyelv, társadalomtudományok) tanulok. Az irodalom iránti szeretetemből kifolyólag rendszeresen részt veszek a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenyen; az utóbbi három négy képviselhettem az iskolámat az országos megmérettetésen, nyolcadik és tizedik osztályban negyedik helyezettként, dicsérettel tértem haza, tizenegyedikben különdíjjal. Iskolán belüli tevékenységként az iskolaújság főszerkesztői szerepét töltöm be.

2017-ben részese lehettem a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábornak – ez egy meghatározó állomás volt eddigi tapasztalatgyűjtésemben. Az ott szerzett élmény segített növelni a nemzeti identitás-tudatom, megerősíteni az önbizalmam, a céltudatosságom, valamint bizonyosságot szereztem arról, hogy, minden addig lehetetlen, amíg valaki anélkül, hogy tudná a probléma mértékét, megoldja azt”. Hiszek abban, hogy ez tényleg működhet gyakorlatban, a való életben is.

Kiskoromtól érdekel az írás művészete – tíz évesen eltökéltem, hogy író/költő lesz belőlem felnőttként. Ez az ambícióm mindmáig kitartott. Szépirodalmi próbálkozásom nem jelent meg még nyomtatásban, akár egy irodalmi folyóiratban avvégett, hogy szándékomban áll a későbbiekben könyvet kiadni, ha már megfelelőnek érzem rá a munkám. Ez regényre és verseskötetre egyaránt vonatkozik, ámbár még idő és jobban elmélyített tudás szükségeltetik a megelégedettségemhez.

Tanulmányaimat szeretném a Partiumi Keresztény Egyetemen folytatni magyar-angol szakos hallgatóként. Jövőbeli szakmával kapcsolatban nincsenek konkrét elképzeléseim, de biztos vagyok benne, hogy úgy, ahogy középiskolásként az egyetemet célul kitűzi magának az ember, úgy egyetemen is ugyanez a metódus alkalmazható – csak nagyobb tétben.

A KMTA mentorprogramán belüli tevékenységem eredményeként az iskolában el nem sajátítható tudást, nyitottabb látásmódot, tágabb informálódást szeretném magaménak tudni.

Kutatási téma címe: Pilinszky János – hatások és aspektusok

INFORMÁCIÓ

Gondos Borbálatámogatott tehetség
Gróh GáspárIrodalomtörténész, kritikus