Főcze János

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Főcze János vagyok, Gyimesközéplokon születtem 1991-ben.

2010-ben érettségiztem a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban, a középiskola Történelem és Társadalomtudományok szakán. A középiskolai képzésem során háromszor képviseltem Hargita megyét országos szinten történelem országos tanulmányversenyen, ahol egy alkalommal dicséretben részesültem. Ezután Kolozsváron folytattam tanulmányaimat, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán, történelem szakon. Az alapképzés után a Nemzetközi Kapcsolatok és Jelenkortörténet mesterképzést végeztem el.

A tanulmányaim végzése mellett a kolozsvári diákéletben és közéletben is szerepet vállaltam. Így 2012 és 2014 között a Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete (KOMATE) Jelenkor szakkörét vezettem, valamint 2013-ban az Erdélyi Tudományos Diákkonferencia (ETDK) Történelem és Nemzetközi Kapcsolatok szekciójának voltam a felelőse. 2013 és 2015 között a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának kari tanácsában voltam az alapképzést, majd később a mesterképzést magyarul végzők diákképviselője. 2013 és 2015 között, a mesterképzés végzése mellett a kolozsvári székhelyű Transindex erdélyi magyar hírportál közéleti hírszerkesztőjeként dolgoztam.

2015-ben sikeresen felvételiztem az egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája „Magyarország története 1918-tól napjainkig” című doktori képzésére, ahol dr. Romsics Ignác professzor a témavezetőm. PhD disszertációm tárgya a két világháború közötti romániai magyar kommunista mozgalom. Jelenleg Budapesten és Hargita megyében végzek kutatásokat a témában, terveim szerint ezt a kutatást Kolozsvárra és Bukarestre is kiterjesztem a közeljövőben. A témámban való elmélyülés mellett történelemfilozófiai és közéleti kérdések is foglalkoztatnak.

Kutatási téma: A két világháború közötti romániai magyar kommunista mozgalom

INFORMÁCIÓ

Főcze János
Főcze Jánostámogatott tehetség
Prof. Dr. Romsics Ignác
Prof. Dr. Romsics Ignácegyetemi tanár, az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Doktori Iskolájának vezetője, az MTA rendes tagjaBővebben ›