Főcze János

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Főcze János vagyok, Gyimesközéplokon születtem 1991-ben.

2010-ben érettségiztem a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban, a középiskola Történelem és Társadalomtudományok szakán. A középiskolai képzésem során háromszor képviseltem Hargita megyét országos szinten történelem országos tanulmányversenyen, ahol egy alkalommal dicséretben részesültem. Ezután Kolozsváron folytattam tanulmányaimat, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán, történelem szakon. Az alapképzés után a Nemzetközi Kapcsolatok és Jelenkortörténet mesterképzést végeztem el.

A tanulmányaim végzése mellett a kolozsvári diákéletben és közéletben is szerepet vállaltam. Így 2012 és 2014 között a Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete (KOMATE) Jelenkor szakkörét vezettem, valamint 2013-ban az Erdélyi Tudományos Diákkonferencia (ETDK) Történelem és Nemzetközi Kapcsolatok szekciójának voltam a felelőse. 2013 és 2015 között a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának kari tanácsában voltam az alapképzést, majd később a mesterképzést magyarul végzők diákképviselője. 2013 és 2015 között, a mesterképzés végzése mellett a kolozsvári székhelyű Transindex erdélyi magyar hírportál közéleti hírszerkesztőjeként dolgoztam.

2015-ben sikeresen felvételiztem az egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája „Magyarország története 1918-tól napjainkig” című doktori képzésére, ahol dr. Romsics Ignác professzor a témavezetőm. PhD disszertációm tárgya a két világháború közötti romániai magyar kommunista mozgalom. Jelenleg Budapesten és Hargita megyében végzek kutatásokat a témában, terveim szerint ezt a kutatást Kolozsvárra és Bukarestre is kiterjesztem a közeljövőben. A témámban való elmélyülés mellett történelemfilozófiai és közéleti kérdések is foglalkoztatnak.

Kutatási téma: A két világháború közötti romániai magyar kommunista mozgalom

INFORMÁCIÓ

Főcze Jánostámogatott tehetség
Prof. Dr. Romsics Ignácegyetemi tanár, az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Doktori Iskolájának vezetője, az MTA rendes tagjaBővebben ›