Fehér Viktor

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

A nevem Fehér Viktor, Egyházaskérről, a vajdasági Észak-Bánát határ menti szegletéből származom. Szakmám szerint néhány hónap múlva magyartanár, érdeklődési köröm és kutatásaim tekintve néprajzkutató vagyok. Ezen felül amatőr labdarúgó.

A népi kultúra lokális kincsei nagyszüleim meséi és történetei nyomán ivódtak be a tudatomba, és a középiskolai évek alatt zajló kezdetleges gyűjtések eredményei határozták meg további pályafutásomat. Az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékére iratkoztam be, ahol nyelvészetet és irodalmat tanultam, s ezzel sajátos hangszínt kapott néprajztudományos tevékenységem. Szülőfalumról, a szögedi nemzetséghez tartozó településről szóló dolgozataim hűen árnyalják az ö-ző nyelvjárás jellegzetességeit és Ősszeged hagyományait.

A történetileg jelentős Temesvár-Szeged vasútvonal mentén húzódó Egyházaskér 1920. előtt részese volt azoknak a központi folyamatoknak, amelyek a vidék képét és a lakosok mentalitását nagyban meghatározták. Kutatási témámat tekintve jelentős, hogy a település mellett is lelassított a II. Rákóczi Ferenc hamvait szállító szerelvény, s e kegyelettel teljes nemzeti esemény máig hat a továbbélő nemzedékekre. Hasonló folyamatok játszódtak le tágabb környezetemben is, de Torontál vármegyén túl Bács-Bodrog vármegyét is érintette az a központilag irányított újratemetési rítus, ami Thaly Kálmántól a Vasárnapi Újság hasábjairól a vidéki periodikákba is bekerült. A Rákóczi-kultusz genezisének délvidéki lecsapódásait kívánom körüljárni és elemezni a jelenkori digitális kultusz tükrében.

Bemutatkozó videó:

INFORMÁCIÓ

Fehér Viktor
Fehér Viktortámogatott tehetség
Dr. Pozsony Ferenc
Dr. Pozsony Ferencegyetemi tanár, néprajzkutató, az MTA külső tagjamentor