Csuvik Oszkár

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Csuvik Oszkár vagyok, 1994. augusztus 2-án a vajdasági Zentán születtem. Adán töltöttem gyermekkorom éveit, majd Zentára jártam középiskolába, ahol gyógyszerésztechnikusként végeztem. Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán folytattam, ahol 2018. júliusában gyógyszerészként, summa cum laude minősítéssel diplomáztam. Jelenleg a Gyógyszertudományok Doktori Iskola első éves PhD hallgatója vagyok, amelyen belül Gyógyszerkémia, Gyógyszerkutatás képzési programban veszek részt.

A természettudományos kutatói munka iránti érdeklődésem már középiskolás éveimben körvonalazódtak, majd az egyetemen már másodévesként sikerült csatlakoznom a Gyógyszerkémiai Intézet egyik kutatócsoportjához. Ennek keretében bepillanthattam kutatási területükbe, és bekapcsolódhattam az ott folyó tevékenységbe. Mindez nagy hatással volt rám, és azóta is nagy erőbedobással dolgozom az intézetben, immáron doktoranduszként. Munkám során megismerkedtem a preparatív szerves kémia alapjaival, és mindazzal, amely szükséges egy új szintetikus vegyület előállításához, tisztításához, szerkezetfelderítéséhez. Homológ kinurénsav-származékok szintézisén és továbbalakításain dolgoztam, a későbbiek folyamán pedig az indolvázas vegyületek kémiájával fogok foglalkozni.

A kutatómunka szerteágazóságának, illetve tagolhatóságának köszönhetően részt vettem 2016-ban és 2017-ben a helyi TDK konferencián, mely utóbbin III. helyezést ért el. Az eredmények szintén bemutatásra kerültek a 2017-ben megrendezett 16. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián. Mindezek mellett a szintetikus munka kiterjeszthetősége, valamint a bíztató farmakológiai előkísérletek alapján 10 hónapos Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjban (UNKP) részesültem 2017. szeptemberétől.

Szakmai gyakorlataim egy részét az International Pharmaceutical Students’ Federation nemzetközi csereprogramjának köszönhetően külföldön (Oroszország, Tajvan) tölthettem el, ahonnan sokrétű tapasztalattal tértem haza. Szerepeltem Szegeden a helyi, illetve Újvidéken a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián, de részt vettem Erasmus+ által szervezett rövidebb társadalmi projekteken is. A szakmai elfoglaltságok mellett mindig hagytam időt két tevékenységemre, a kertészkedésre és a néptáncra, mely utóbbi fontos szerepet tölt be az életemben, és amely mindig is többet jelentett számomra, mint egy mozgásforma.

Kutatási téma: Tudományos ismeretterjesztés

INFORMÁCIÓ

Csuvik Oszkártámogatott tehetség
Bagdy GyörgyMTA doktora egyetemi tanár, igazgató