Csibi Melinda Emese

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Szeptember 1-től az Egri Dobó István Gimnázium 10.B. osztályos tanulója leszek. Rajz és festészet iránti érdeklődésem már 5-6 éves koromban megnyilvánult. Azóta kitartóan gyakorolom az alkotás művészetét, figyelem tanáraim javaslatait, szüleim biztatását és az önmagam által kitűzött célok, elképzelések felé irányulok.

Tehetségem és kitartásom a munkában egyre több díjat, elismerést eredményezett, ugyanakkor egyre inkább megerősítették bennem a terület iránti elkötelezettséget, a fejlődést elősegítő tanfolyamok, utazások, munkák kihívásait is felvállalva. Az utóbbi három évben részt vettem az Egri Kulturális és Művészeti Központ szervezésében az Országos Zománcművészeti Alkotótelepeken. Itt ismertem meg közelebbről a Munkácsy díjas művész Kátai Mihály munkáját és technikáját, az alkotótelep koordinátorának Kovács Katalinnak a szakmai irányítása alatt. A Nemzeti Tehetség Program támogatása révén, az Egerben eltöltött hetek jelentős fejlődést biztosítottak számomra. A képzőművészeti szakirányon belül eltöltött munkaórák, megerősítettek hívatásomban, és bár még gyerekként, de megmutatták az irányt az elkötelezett munka felé.

Mára jelentősen körvonalazódott a zománcművészet iránti érdeklődésem, ahányszor csak tehettem részt vettem a havonta tartott Zománcművészeti Tanoda alkalmain, azonban szeretnék még következetesebben, tervszerűen részt venni ezeken. Bár tanulmányaim szerint a képzőművészet területén fejtek ki elsősorban elmélyült tevékenységet, emellett a magyar irodalom és a világirodalom műveit olvasom. Ezek a művek, olvasmányok, de ugyanakkor a zene, a természet, a tudományok világa is inspirálják az ábrázolásaimat. A matematika is egyik hobbim, részt veszek versenyeken és az ezekre való felkészülés is vidámsággal tölt be. A rajz és festészet, valamint a zománctechnika területén elkészült munkáim témái a víz és a levegő lényei, tündérek, manók, képzeletbeli tájak.

Kutatási érdeklődésem a gyerekként hallott népmesék és legendák világához kapcsolódik. Mindig próbáltam képzeletben megeleveníteni a népmesékben megjelenő képzeletbeli lényeket, jellegzetes magyar motívumokat és szimbólumokat, a legendák főszereplőit, hőseit. Jövőbeni terveim között szerepel ezeknek tanulmányozása, valamint ábrázolási és tartalmi üzeneteinek, környezetüknek megértése és modern szemléleti újraalkotása.

Kutatási téma: Képzeletbeli lények tudatosulása és megjelenése a székelyföldi legendákban. Imaginatív tanulmányok egy képzeletbeli lény anatómiájából.

INFORMÁCIÓ