Benedek Tünde

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

A nevem Benedek Tünde, Székelyudvarhelyen születtem 1997. június 28-án. Hargita megyében Szentegyházán nevelkedtem. Középiskolai tanulmányaimat a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban végeztem.

Az érettségi vizsgát követően 2016 júliusában jelentkeztem a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvostudományi Karának magyar tagozatára. Megközelítőleg 900 diák felvételizett a magyar és román tannyelvű vonalakra, közülük nekem sikerült a legmagasabb felvételi pontszámot elérni.

Az idegrendszer tanulmányozásával Neuroanatómia órákon kerültem először kapcsolatba. Különösen felkeltette az érdeklődésem, meg akartam ismerni a kapcsolatköröket, át akartam látni a különféle struktúrák által alkotott bonyolult hálózat minden pontját. Tudásszomjam és lelkesedésem csak nőttön-nőtt, ezért jelentkeztem és sikeresen felvételt nyertem a MOGYE Idegélettani Laboratóriumának szakköri tevékenységébe. Munkánk során az epilepszia kialakulási mechanizmusait vizsgáljuk. Az elmúlt évben végzett projektünk eredményeinek egy részét a Marosvásárhelyen szervezett 26. TDK-n mutattam be.

A legutóbbi nyári gyakorlatomat volt szerencsém Madridban a Cajal Intézetben végezni. Ez egy hatalmas lehetőséget jelentett számomra, új módszereket és technikákat sajátíthattam el Rosario Moratalla professzor laboratóriumában.

A Márton Áron Szakkollégium Orvos-, Egészség- és Sporttudományi műhelyének tagja vagyok. A műhelygyűléseken társaimmal betekintést nyerhetünk egymás munkásságába, tudományos kérdéseket vitatunk meg, miközben bővítjük az ismereteinket.

Véleményem szerint, ha valaki kutatói pályán szeretne elindulni, fontos, hogy tudjon csapatban dolgozni. 2018 májusában az Országos Élettan csapatversenyen négy évfolyamtársammal közösen megszereztük az első helyezést, így lehetőséget kaptunk, hogy részt vegyünk a nemzetközi fordulón Kuala Lumpurban. Ott egészen a negyeddöntőig jutva 7. helyezést értünk el a világ tanintézményeinek listáján.

Harmadévtől kezdődően tanársegédként tevékenykedem az Élettani Tanszéken besegítve a gyakorlati órákon történő oktatásba. Aktívan részt veszek a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség által szervezett rendezvények lebonyolításában. Szívesen olvasok, szabadidőmben lovagolni és úszni járok. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia tagja voltam, hat éven át hegedűórákra jártam.

Jelenleg negyedéves orvostanhallgató vagyok és ebben a tanévben az Erasmus program keretén belül a Semmelweis Egyetemen tanulok Budapesten. Bízom benne, hogy itt lehetőségem nyílik a további fejlődésre, tudományos ismereteim bővítésére és a tapasztalatszerzésre.

Kutatási téma: Szinaptikus fehérjék nagyfeloldású lokalizációja fagyasztva tört replika immunjelöléssel.

INFORMÁCIÓ