Barabási Kincső

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

A nevem Barabási Kincső, 1999. december 9-én születtem Marosvásárhelyen. Középiskolai tanulmányaimat a Bolyai Farkas Elméleti Líceum természettudomány-angol intenzív osztályában végeztem Marosvásárhelyen, 2015-2019 között. Az évek során leginkább a biológia (ezen belül is az anatómia és a molekuláris sejtbiológia) foglalkoztatott és kötött le. Ám a sok reál tantárgy mellett a magyar nyelvészetben is próbáltam elmélyíteni ismereteimet.

Így mind reál, mind humán oldalról próbáltam szélesíteni gondolkozásmódomat és világszemléletemet. Valamiért a szívem mégis a biológia fele húzott jobban, ezért tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának általános orvosi szakán folytattam 2019-ben. Egy év után (2020-ban) a Debreceni Egyetem ugyanezen karán és szakán folytatom az elkezdett munkát, mivel így közelebb lehetek a családomhoz és szülőföldemhez.

Részt vettem a TUDEK-en (Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája), amin első alkalommal dicséretet szereztem a „Függő lehet-e egy nem emberi szervezet?” című dolgozatommal, illetve második alkalommal első helyet nyertem a „Szenvedő szerkezetek Károli Gáspár Bibliafordításában és a Revideált Károli Bibliában” című dolgozatommal -, TUDOK-on (Tudományos Diákkörök Kárpát- medencei Konferenciája) és megnyertem a Bolyai Ifjúsági Pályázatot, emellett számos versenyen vettem részt a középiskolában más tantárgyak keretein belül. Az egyetemen a PTE Hechatlon Innovációs versenyén is részt vettem, ahol különdíjban részesültem.

Úgy vélem, hogy az eddigi tapasztalataim, nagymértékben segíthetik a jövőbeli munkásságomat, tanulmányaimban való minél eredményesebb előmenetelemet.

INFORMÁCIÓ