Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Képzőművészeti Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

  1. A pályázat célja

A Kárpát-Medencei Tehetségkutató Alapítvány olyan diákok támogatására fókuszál, akik kifejezési médiuma a jelen kontextusába illeszkedik, reflektál korunk, környezetünk aktuális problémáira, azzal párbeszédet folytat. Ez a szemlélet mind a gazdasági, tudományos mind a művészeti hátterű diákokra egyaránt érvényes. A kortárs művészet integrálása az egyén oktatásában, kiemelkedően hasznos és újszerű attitűdöket eredményezhet az egyéniségfejlődésben. A vizuális kultúrában, zenei ágazatokban és egyéb művészeti területekben rejlő nevelési, fejlesztési potenciált egyre inkább kezdik felismerni és széles körben alkalmazni.

  1. Az ösztöndíj formája

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt Magyarországon vezetett bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik

2.2. Az ösztöndíj összege: 43.000 Ft/fő, 6 hónapra, mely összeg a program végén kerül kifizetésre a feltételek teljesülése esetén, teljes összege 258.000 Ft/fő

2.3. Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (2022. április 1. – 2022. szeptember 30.)

2.3. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók egy 3 napos (2022. március 25-27 között) csapatépítő tréningen vesznek részt, ahol egyéni mentorálá, a  csapatos együttműködés, ön és alkotói tevékenységük fejlesztése nyer majd teret.

2.4. Nyáron a Tihanyi művésztelepen 2022. június 5-10 között alkotói időszak (tábor).

2.5.Rendszeres klubfoglalkozás, mentorálltakkal való kapcsolattartás, kirándulási lehetőségek.

  1. Támogatott szakterületek

Jelen alkotói ösztöndíjpályázatra bármely szakterületről pályázat benyújtható. Jelen pályázat benyújtására jogosultak nappali tagozatos felsőoktatásban résztvevő hallgatók, akik I-III évf. között. Továbbá vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, saját területükön és egyéni hitvallásuknak megfelelően.

  1. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:

4.1. Tanulói jogviszony igazolás

4.2. Szakmai önéletrajz

4.3. Munkaterv (ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldal terjedelemben)

4.4. Művészeti tevékenységet bemutató dokumentáció

  1. Kizáró okok

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó: akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be – csatolmányként az e-mailhez-.vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, a KMTA rendezvényein nem vesz részt nem küldi a szerződésben megadott idősávban a beszámolókat, nem tartja be a határidőket illetve nem publikálja a kutatási eredményt.

  1. A támogatásban részesíthető pályázók száma

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 15 fő részesülhet támogatásban.

  1. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2022. január 15 – 2022. február 10. között lehet benyújtani.

A pályázat beadásának határideje: 2022.  február 10. 16:00 (16 óra)

  1. Jelentkezés módja:

E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Felsőoktatási Képzőművészeti Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon az adatlap lezárásnak a pályázati időszakban kell megvalósulni. A hiányos pályázatokat, pályázati időszakot megelőző korábbi adatlap lezárást nem vesszük figyelembe. A pályázatot egy fileban pdf formában kell benyújtani az e-mail csatolmányaként. Idegennyelvű jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a www.kmta.hu oldalon a regisztrációt követően a belső adatlapot le kell zárni, a lezárásnak a pályázati időszakban kell esnie. A file neve a jelentkező neve (X.Y. jelentkezés Felsőoktatási Képzőművészeti Kutatói Ösztöndíjra) és az Azon pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol, azokkal személyesen interjút készítünk, melyre 2022. februárban kerül sor. A nyerteseket február utolsó napjaiban értesítjük.