Prof. Dr. Kőmíves Tamás

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

az MTA rendes tagja, emeritus kutatóprofesszor

Kutatási téma: Herbicid antidótumok hatása környezeti stressznek kitett növényekre

Szakmai önéletrajz

KŐMÍVES Tamás  (Budapest1944november 12.) magyar vegyészmérnök, agrokémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a növényvédelem. 1994 és 2008 között az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete igazgatója.

Fő kutatási területe a növényvédelem környezettudományi vizsgálata. Még a Központi Kémiai Kutatóintézetben különböző növényvédő szerek kémiai szerkezete és reakciókészsége közötti összefüggések vizsgálatával foglalkozott. Emellett kutatta a növényvédő szer maradványainak analitikai kérdéseit is. Kétéves amerikai kutatásai alatt az biokémiai hatásmódokkal foglalkozott új gyomszabályozó szerek tekintetében.

Hazatérése után a gyomszabályozó szerek és antidotumaik kutatásával foglalkozott. Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében különböző környezetkímélő növényvédő szerek kémiai-analitikai tulajdonságaik kutatta. Külföldi vendégkutatásai során különböző környezetszennyező vegyületek növényi hatásaival, valamint peszticidek környezeti bomlásreakcióival foglalkozott. A 2000-es években növényvédő szerek környezeti átalakulásait, szennyezett talajok megtisztítását növényekkel és a növényvédelem gyakorlatának kérdéseit vizsgálta.

Közel kétszáz tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője. Publikációi magyar és angol nyelven adja közre.

Díjai, elismerései:

  • Kiváló feltaláló (arany fokozat, 1986)
  • Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj (2003, OTKA)

Főbb publikációi:

  • Új herbicid antidotumok fejlesztése(társszerző, 1983)
  • Peroxidation of Lipids in Corn Plants Exposed to Heavy Metal and Herbicide Stress(társszerző, 1993)
  • The Ascorbate-glutathione Cycle and Oxidative Stresses in Plants(társszerző, 1997)
  • Phytoremediation(társszerző, 2000)
  • Pollution Processes in Agri-environment: A New Approach(társszerző, 2004)
  • Dendroremediation: the Use of Trees in Cleaning Up Polluted Soils(társszerző, 2006)
  • Gene Up-regulation by DNA Demethylation in 35S-gshI-transgenic Poplars(társszerző, 2008)

Mentoráltja: Vincze Éva Boglárka

Kutatási téma: Elektronika és Informatika – Alkalmazott Tudományok

INFORMÁCIÓ