Dr. Szilágyi Zsolt

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Egyetemi adjunktus a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében

Önéletrajz

Az elmúlt két évszázad hazai gazdasági, társadalmi folyamatait valamint a Kárpát-medence történeti földrajzát kutatom és oktatom. Emellett várostörténet-írással és életútinterjúk készítésével foglalkozom. Az utóbbi években a szűkebb kutatási területemet az alföldi táj változó arculatának vizsgálata, a táj települései közt működő kapcsolatok elemzése illetve a táj belső fejlettségi különbségének feltárása jelenti. Munkámat párhuzamosan több kutatócsoportban (az MTA–NEB közös vidéktörténeti témacsoportjában, az MTA Magyar Várostörténeti Atlasz munkacsoportjában, a Landcover-6K International and Interdisciplinary Working Group, Hungary kutatócsoportjában és „A Magyar Református Egyház elmúlt száz éve életútinterjúk tükrében” c. projektben) végzem. Eddigi tudományos eredményeim elismeréseként elnyertem az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (2012–2015), melyet kiemelkedő minősítéssel zártam (2016), az MTA DAB tudományos publikációs díjat (2012), a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíjat (2012), a Benda Gyula pályadíjat (2007) és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Unger Mátyás Emlékére Szakalapítvány ösztöndíját (2006). Eddig egy önálló kötetem és további 36 tanulmányom, ismeretterjesztő írásom jelent meg hazai és külföldi (pl. Agrártörténeti Szemle, Korall, Korunk, Tér és Társadalom vagy Urban History) folyóiratokban.

Mentoráltja: Iván András

Kutatási téma: Szőlő és borkultúra a beregszászi borvidéken

INFORMÁCIÓ