Prof. Dr. Romsics Ignác

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

egyetemi tanár, az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Doktori Iskolájának vezetője, az MTA rendes tagja

Kutatási téma: Elektronika és Informatika – Alkalmazott Tudományok

Szakmai önéletrajz

Romsics Ignác (Homokmégy1951március 30. – ) Széchenyi-díjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja. A 20. századi magyar történelem neves kutatója.

Munkássága:

Fő kutatási területe a 20. század magyar politikatörténete, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra. Külön foglalkozott Bethlen István életével és politikájával. Kutatásai a nagyhatalmak Magyarországgal kapcsolatos politikájának kérdéseire is kiterjednek. Nagy jelentőségű munkája a 20. századi magyar történelmet taglaló monográfiája, amely több kiadást is megélt.

Díjai:

Mentoráltja: Főcze János

Kutatási téma: A két világháború közötti romániai magyar kommunista mozgalom

INFORMÁCIÓ