Dr. Cservák Csaba

KMTA – AHOL A TUDÁS ÉRTÉK
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

A Szegedi Tudományegyetem egyetemi adjunktusa

Cservák Csaba 1978-ban született Budapesten. 2001-ben szerzett diplomát az ELTE ÁJK-n summa cum laude minősítéssel. 2002-től 2005-ig az Országos Választási Bizottság tagja. 2002-ben a Független Jogász Fórum elnökségi tagjának választották. 2007 óta a Független Jogász Fórum elnöke. 2008-tól a Szegedi Tudományegyetem Jogbölcseleti tanszékének adjunktusa. Ügyvédi praxist folytat, főképp alkotmányos alapjogokkal összefüggő és öröklési jogi kérdésekben. 2010 decemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi docense, majd 2011 szeptemberétől tanszékvezető egyetemi docens. 2010-től 2012-ig a Köztársasági Elnök Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatalvezetője államtitkári besorolásban.2012-től a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. 2014 februárjától a Független Rendészeti Panasztestület tagja.

Mentoráltja: Hancz Patrik

Kutatási téma: Az emberi jogokat érintő nemzetközi szerződések, egyezmények hatása a magyar Alkotmánybíróság döntéshozatalára.

INFORMÁCIÓ