Mentoraink

Dr. Palkovics Lászlóminiszter, egyetemi tanár, az MTA tagjaBővebben »
Prof. Dr. Pukánszky BélaAz MTA doktora, egyetemi tanár, Szegedi TudományegyetemBővebben »
Dr. Kiss BálintEgyetemi docens, tanszékvezető, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Irányítástechnika és Informatika TanszékBővebben »
Prof. Dr. Hórvölgyi ZoltánTanszékvezető helyettes, csoportvezető, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia és Anyagtudományi TanszékBővebben »
Prof. Dr. Kiss LászlóCsillagász, akadémikus, az MTA CSFK Csillagászati Intézet igazgatójaBővebben »
Osztovits ÁgnesSzerkesztő, a Heti Válasz főmunkatársa, egyetemi oktatóBővebben »
Prof. Dr. Jenkovszky LászlóA Bogolyubov Elméleti Fizika Kutató Intézet (Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia) vezetõ munkatársa Bővebben »
Prof. Dr. Róth ÁgostonEgyetemi docens a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika IntézetébenBővebben »
Prof. Dr. Eckhardt GáborEgyetemi adjunktus, ZeneakadémiaBővebben »
Prof. Dr. Balogh JuditHabilitált egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Történelemtudományi IntézetBővebben »
Prof. Dr. Szilágyi ZsoltEgyetemi adjunktus a Debreceni Egyetem Történelmi IntézetébenBővebben »
Prof. Dr. Cservák CsabaA Szegedi Tudományegyetem egyetemi adjunktusaBővebben »
Prof. Dr. Peták IstvánAz Oncompass Medicine Zrt. alapító/igazgatójaBővebben »
Prof. Dr. Pozsony FerencEgyetemi tanár, néprajzkutató, az MTA külső tagjaBővebben »
Prof. Dr. Schaff ZsuzsaMTA rendes tagja, akadémikus, Semmelweis Egyetem II.sz. Pathologiai IntézetBővebben »
Prof. Dr. Kőnig FrigyesTanszékvezető, egyetemi tanár, rector emeritusBővebben »
Fekete Rebekadoktorandusz hallgatóBővebben »
Prof. Dr. Földvári Gáboregyetemi docens, Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani TanszékBővebben »
Prof. Dr. Romsics Ignácegyetemi tanár, az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Doktori Iskolájának vezetője, az MTA rendes tagjaBővebben »
Prof. Dr. Kőmíves Tamásaz MTA rendes tagja, emeritus kutatóprofesszorBővebben »
Prof. Dr. Czirkos Zoltánegyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Eszközök TanszékBővebben »