Még több ösztöndíjast tud finanszírozni a KMTA

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány 2018. szeptember 27-én tartott kuratóriumi ülésén arról is döntöttek, hogy jövőre 35 főt támogat az alapítvány.

A KMTA hisz abban, hogy a tehetséges fiatalok támogatása a kulcsa az érték alapú jövő biztosításának. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk támogatott, kiemelkedően tehetséges ösztöndíjasaink határok nélkül, maximálisan kibontakoztathassák tudásukat.

Céljaink:

  • A Kárpát-medencében élő 16-30 éves tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása, fejlődési lehetőségük biztosítása
  • Együttműködés kialakítása a hazai és nemzetközi tudományos élet szervezeteivel
  • A határon túli szervezetek és személyek közötti információáramlás elősegítése
  • A tehetséges fiatalok közös szellemi és történelmi örökségének támogatása.

A kuratórium elnöke: Dr. Réthelyi Miklós

A kuratórium tiszteletbeli elnöke: Dr. Horváth János

A kuratórium titkára: Petri László

A kuratórium további tagjai:

  • Dr. Pintz János (az MTA tagja)
  • Dr. Romsics Ingác (az MTA tagja)
  • Dr. Kőnig Frigyes

A kuratórium tagja volt:

Dr. Falus András (az MTA tagja)

Nagy sikerrel zárult a budapesti kommunikációs workshop

A tréningre előadásokkal, workshoppal, játékos, önismeret-fejlesztést segítő feladatokkal, kommunikációs képességet fejlesztő eszközökkel, a legmodernebb technológiákkal ötvözött logikai-ügyességi játékokkal készült Korbeli Csilla, annak érdekében, hogy együttműködjenek, jobban megismerjék egymást, élményekben gazdag hétvégét töltsenek együtt és, hogy a továbbiakban könnyebben, tudatosabban, még sikeresebben boldoguljanak a munkájukban azok a fiatalok, akik részt vettek a képzésen.

A hétvége célja az volt, hogy a résztvevők megismerkedjenek egymással, bemutatkozzanak egymásnak és egy olyan hétvégét töltsenek együtt, ahol kötetlenül, játékos feladatok segítségével érezhetik egy, a V4 országokból érkező diákok által alkotott csapat részének magukat. A programok között szerepelt csapatépítő játék, logikai feladatok, önálló és csoportos feladat egyaránt. Éjszakai városnézés Budapesten, közös séta a Gellért-hegyre. Az ismerkedés és a séta során ellátogattak a Budapesti Műszaki Egyetem épületébe, ahol az egyik diák kutatási területét ismerhették meg a résztvevők.

A hétvége során a diákok felelevenítették Magyarország jelképeivel kapcsolatos ismereteiket, kulturális és illemtan-történeti előadást hallgattak meg, megismerkedtek egy régésszel, vegán étteremben voltak, együtt énekeltek, közösen táncoltak és kreatív foglalkozás keretében készítettek egy plakátot a hétvégéről, valamint egy általuk kiválasztott társuknak ajándékoztak egy saját produktumot. Közösen titkosírást fejtettek meg, ezzel is erősítve az együttműködést, a közös gondolkodást.

A jelenlévők úgy tanultak, hogy pozitív tapasztalatokat, sikerélményeket szereztek és közben cselekvő közösséget teremtettünk. Olyan szabadidős tevékenységeket végeztünk, amely szolgálja az egyéni és csoportos fejlődést, elmélyülést, mely során ismereteket, készségeket sajátítottak el a diákok és formálódott az attitűdjük. Lényeg az információszerzés, a képességfejlesztés, az élményszerzés volt.

A diákok, ha kellett koncentráltak, ha kellett beszélgettek, ha úgy adódott túráztak, táncoltak, énekeltek, gondolkodtak, csapatban dolgoztak, rajzoltak és ragasztottak. Sok élmény érte őket. Előadást hallgattak egy várrekonstrukciókról, közösen társasjátékoztak, feladatokat oldottak meg, megismerkedtek egymással.

További fényképek itt.

Demokrata: Tehetség és innováció

Egyéves innovációs program zárult le a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával.

– A kultúrát, az új dolgokat nem csinálja meg helyettünk más. A dolgok megszületéséhez elementáris igény kell, ami bennünk van – mutatott rá a lényegre a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány innovációs programjának zárókonferenciáján dr. Kőnig Frigyes tanszékvezető, egyetemi tanár, rector emeritus, az alapítvány kuratóriumának tagja, aki Réthelyi Miklós anatómus professzort, volt nemzetierőforrás-minisztert, a kuratórium elnökét szakmája elismert professzoraként méltatta, hozzátéve, hogy a kultúrában betöltött szerepe is elismerésre méltó.

Egyéves innovációs program zárult le a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával. Az érdeklődés szerint összeállított csoportokban (matematika-biológia, matematika-fizika, technológia) együtt dolgozó fiatalok közel 70 százaléka középiskolás volt, a programban partnerként a Magyar Innovációs Szövetség működött közre, derült ki Petri László programigazgató beszámolójából. Elmondta, hogy a Facebook által 60 ezer ember értesülhetett a kultúrafejlesztésre is hangsúlyt helyező Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjáról, tevékenységéről.

A résztvevők a közvetlen szakmai segítségen, mentori iránymutatáson túl kommunikációs és pénzügyi képzésben is részesültek, figyelemmel arra, hogy egy jó ötlet csak akkor tud hasznosulni, ha megvalósítói prezentációk során és más fórumokon „el tudják adni”, illetve tisztában vannak a szabadalmi jogokat és a cégalapítás vagy épp a szerződéskötés szabályait, lehetőségeit illetően. Dr. Mikecz Péter, a jogi képzés előadója ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a cél az innováció és annak tulajdonosa védelme.

Az innováció középpontjában az ember áll, a cél, hogy egy ötletből a fogyasztó számára hasznos produktum – termék vagy szolgáltatás – legyen, fogalmazta meg dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke.

Dr. Szőke-Milinte Enikő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Pszichológiai Intézetének vezetője szerint az innovációhoz és a kommunikációhoz egyaránt bátorság, „bevállalósság” szükséges, és tudni kell elemezni, rendszerezni a kommunikációból azokat az információkat, amelyek szükségesek, hasznosak. Ez eleinte valószínűleg nehezen megy, de idővel gördülékennyé válik. A szakember felhívta  a diákok figyelmét, hogy küldetésben vannak, amennyiben tehetségüket közösségük javára is kell kamatoztatniuk.

Korbeli Csilla informatikus közgazdász, kommunikátor arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskolai oktatás nem készíti fel megfelelően a diákokat a zökkenőmentes kommunikációra. Hozzátette, a csapatmunkában nem csak az együttműködés fontos, hanem az is, hogy ki alkalmas a csoport vezetésére.

A programzáró konferencián az egyes témacsoportok bemutatták innovációikat, a résztvevő diákok pedig személyes élményeikről számoltak be. Az eseményen újfent kiviláglott, hogy a kíváncsiságból, érdeklődésből kiinduló tehetségnek néha tényleg csak egy kis lökésre, segítségre van szüksége ahhoz, hogy új, izgalmas fejlesztések szülessenek.

Link: http://www.demokrata.hu/hir/belfold/tehetseg-es-innovacio

KarcFM – Spájz

2018.06.29-én a Karc FM 105,9 délelőtti Spájz című műsorában szerepeltünk. Az interjúban részletesen bemutattuk az Innovációs program eredményeit is.

 

Innovációs zárókonferencia

Megtartottuk Innovációs Zárókonferenciánkat, amelyen az innovációs csoportok értékelték az elmúlt időszakot és beszámoltak az innovációs tevékenységükről, a sikerekről és a nehézségekről.

Dr. Antos László a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója köszöntőjében elmondta, milyen nehéz munka is az innovációs folyamat. Bemutatta, mik a jó innováció ismérvei, hogyan épül fel a hazai innovációs ökoszisztéma. Köszöntőjében kitért arra is, hogy a KMTA innovációs csoportjai milyen nagy munkát végeztek el az elmúlt egy év alatt.

Később a programban résztvevő oktatók foglalták össze a tapasztalataikat az elmúlt időszakról. A hasznos tanácsok után az egyes projektvezetők mutatták be az elmúlt egy év innovációs tevékenységét és a csoportok tagjai egyenként is bemutatkoztak.

A konferenciát  Prof. Dr. Kőnig Frigyes, tanszékvezető, egyetemi tanár, rector emeritus, a kuratórium tagjának szavai zárták:

“Kedves Egybegyűltek!

Nagy örömmel vettem részt ezen a mai eseményen, jó volt látni és hallani az itt bemutatott eredményeket!

Négy évvel ezelőtt éppen Horvátországban voltam, amikor Réthelyi Miklós professzor felhívott. Réthelyi Miklóst nagyon nagyra tartom, ő nemcsak egy szakma elismert professzora, mestere, de a kultúrában betöltött szerepe is elismerésre méltó. Akkor is, azóta is jó kapcsolatot ápolunk.

Csupa kőporosan, mert éppen dolgoztam ott kint, hallgattam a felvetését arról, hogy létrejönne egy Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány, és megkérdezte, vállalnék-e ebben szerepet.

Azonnal igent mondtam. Belegondoltam, hogy a tehetség mindenütt megterem, nincs tekintettel a körülményekre, hogy hova, milyen viszonyok közé születik, de ha nem karoljuk fel, nem gondozzuk, könnyen veszendőbe mehet.

A Kárpát-medence gondolata is vonzó volt számomra, hiszen az a jó, ha össze tudnak fogni azok, akik ebben a térségben élnek.

Régen – ti nem emlékezhettek ilyesmire – a határokon nem lehetett olyan könnyedén átsétálni, az ember mindig belebotlott a határőrbe, aki útját állta. Ma szerencsére működik a kommunikáció a határokon keresztül is. Legyetek itt Lendváról, Kassáról, Zentáról, ahogy hallottam, nem probléma a kapcsolattartás.

Ebben az Alapítvány is segítséget tud adni, ezt is támogatnunk kell, de valójában a hálózati rész a ti feladatotok. Nektek is kell keresni az alkalmat és a formát – egy jó sörözés vagy beszélgetés sokat lendít azon, hogy megérthessétek egymást. A szabadidőtök szervezésében ne hagyatkozzatok az Alapítványra.

Hogyan kerül egy művész a tudományos tehetségeket gondozó alapítványba? Erre azt tudom mondani, hogy a művészetnek is vannak tudományos és kutatással összefüggő vonatkozásai. Elég csak Bartók Bélát említeni, aki tudományos szinten kutatta a zenét. Megjegyzem, a biológia is komolyan érdekelte, lelkesen tanulmányozta a rovarokat.

Az európai identitás lényegében maga az európai kultúra, amelyet sok-sok innováció jellemez. Csak egy példa erre a látáskultúra terén hozott nagyszerű újítás, amit a reneszánsz korban a tudósok hoztak össze. A perspektívaábrázolás úgy fejlődött ki, hogy a tudósok és a művészek összejártak, együtt mulatoztak, és megvitatták a dolgokat, azután összedolgoztak.

Később a kávéházak adtak teret az ilyesminek, a kávéházakat nevezhetjük „felnőtt napközinek” is, ahol közösségek alakultak ki, a közösség összetartása pedig kultúrát teremtett. Erről már nekem is vannak ifjúkori emlékeim, amikor a kocsmákban és presszókban „dühöngött a szellemi élet”.

A kultúrát, az új dolgokat nem csinálja meg helyettünk más. A dolgok megszületéséhez elementáris igény kell, ami bennünk van.

Elmesélek egy érdekes mozzanatot ezzel kapcsolatban. Egy pár éve lehívott a portás a munkahelyemen, hogy az ORFK-tól keresnek. Önkéntelenül megijedtem, hogy valami rossz fát tettem a tűzre. Lementem, és két magas rangú rendőrtiszttel találkoztam. Akkoriban volt Alphonse Bertillon francia rendőrtiszt születésének kerek évfordulója. Ő volt az, aki kidolgozta a személyleírás ma is használt rendszerét. Az 1970-es években adták ki utoljára az ő átfogó munkáját, és a rendőrség arra kért fel, hogy alkossunk új rajzokat. A feladatunk az volt, hogy a szóbeli leírást vizualizálni kell, az eredményt képileg meg kell jeleníteni.

Nagyon érdekes munka volt, részben azért, mert a rendőrség munkáját belülről megismerve megdőlt bennem jó néhány paranoiás sztereotípia, és így pozitív tapasztalatként éltem meg az egészet. Az is nagyszerű volt, hogy együtt dolgozott a csapatban igazságügyi orvosszakértőtől a viselettörténészen át a lingvisztikusig sok tudományterület képviselője, és mellettük mi, művészek. Az volt a kérdés, hogy bizonyos karakterek hogyan írhatók le és az hogyan jeleníthető meg képileg. Rájöttünk, hogy a minél pontosabb leírások megszületéséhez minél egységesebb kérdések kellenek, mert azokra jó válaszok fognak születni, amit le lehet rajzolni. Hozzáteszem, a rajz azért jobb az eredmény megjelenítésére, mint a fotográfia, mert a fotó nem értelmezi az ismereteket, a rajzon viszont ki lehet emelni részleteket. És a feladathoz az is hozzátartozott, hogy az egészet össze kellett hangolni a számítógépes képalkotással.

Akkor én nem is gondoltam, hogy ez egy innováció, amiben részt veszek. Egyszerűen jól éreztük magunkat a feladat közben. Olyat is megtettünk, hogy rabosíttattuk magunkat, hogy meglássuk, mi van a másik oldalon. Vagyis az innovációban benne kell lenni nyakig!

Amiről viszont ma nem esett szó, de anélkül nem megy: ez a szorgalom. Ha van érdeklődés, van kíváncsiság, és van bennetek tehetség, akkor megszületik a szorgalom is, ami a dolog végigviteléhez kell.

Ha jól sejtem, Ti két évvel ezelőtt azt sem tudtátok egymásról, hogy léteztek. Viszont most láthatjátok, hogy ahhoz, hogy egy váratlan helyzet jól süljön el, abból szülessen valami, az embernek tanultnak és nyitottnak kell lennie. Amiről a fiatalember nemrég beszélt, az öngerjesztő dolog vagy magyarul a barátság, ami hajtja az embert, valóban nagyon fontos része a jó dolgok születésének.

Én csak remélni tudom, hogy ezt megéreztétek itt, és továbbviszitek magatokkal.

Ehhez kívánok Nektek jó egészséget és sok sikert! Örülök, hogy itt lehettem.

Záró gondolatként pedig hadd mondjam el, hogy a legkeményebb munkát Petri László végezte. Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, kellett programigazgató úr áldozatos és fáradhatatlan munkája, amit ezúton megköszönök a Kuratórium nevében!”

 

Gyakran feltett kérdések

A gyakran feltett kérdésekre adott válaszokkal szeretnénk segíteni a programjaink iránt érdeklődőket. A listát folyamatosan bővítjük.

 

Rólunk

Alapítványunk 2014 óta van jelen a tehetséggondozás területén. Kiemelt célcsoportunk a Kárpát-medencében tanuló magyar 14 – 30 év közötti diákok. Specializált képzéseink mellett alapelvünk, hogy minden programunkban résztvevő diák személyes figyelemben részesüljön.

Tehetséggondozással foglalkozunk. Olyan diákokat keresünk, akik megfelelő tanulmányi eredményekkel rendelkeznek és szenvedélyesen foglalkoznak egy tudományterülettel, aminek kiemelt figyelmet fordítanak, esetleg már rendelkeznek konkrét eredményekkel, publikációkkal.

Lehetőségteremtés, képességfejlesztés, tudásgyarapítás. Célunk, hogy a programjainkban résztvevő diákoknak olyan lehetőségeket biztosítsunk, amellyel hozzásegítjük őket ahhoz, hogy egy általuk választott tudományterület egy ágáról még mélyebb tudást szerezzenek és fejlesszék az ehhez szükséges képességeiket, illetve az egész folyamatot tekintve: még mélyebb tudásra tegyenek szert.

Eddig a sporton kívül minden területen volt már támogatott. (pl. zenész, irodalom,képzőművész, történész, matematikus, fizikus, csillagász, stb)

Jelenleg 44 intézménnyel állunk szoros kapcsolatban.

Partnerintézményeink Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában és Lengyelországban találhatóak.

 

Lehetőségeink

Jelenleg aktív pályázataink: Innovációs Program és a V4 program. Mindkét pályázatunk alapja a mentorprogram, amely tehetséggondozási filozófiánk egyik alappillére. A mentorprogram egy olyan bizalmi kapcsolatra épülő tanítási módszer, amely hasonlít a közoktatásban tapasztalható tanár-diák kapcsolatra, ugyanakkor itt egy mellérendeltséget, egy partneri viszonyt adó, nagyobb intimitást és több személyes figyelmet nyújtó szakmai kapcsolatról van szó. Kivétel nélkül olyan szakembereket választunk mentoroknak, akik valamilyen speciális tudományterületen nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, nyitottak a társadalmi és technológiai innovációra és belső indíttatásuk, felelősségvállalásuk van a jövő nemzedék felé. 

  • V4 program: bármely tudományterületről.
  • Innovációs program: természettudomány, robotika, képzőművészet.

A mentorálási folyamat megkezdéséhez szükséges, hogy a mentortanár és a mentorált kölcsönösen elfogadja egymás személyét. Ha ez a bizalom kialakult, a mentor javasol konkrét kutatási területet a mentoráltjának.

A mentorprogram egy olyan bizalmi kapcsolatra épülő bevett tanítási módszer, amely hasonlít a közoktatásban tapasztalható tanár-diák kapcsolatra, ugyanakkor itt egy mellérendeltséget, illetve partneri viszonyt adó, nagyobb intimitást és több személyes figyelmet nyújtó szakmai kapcsolatról van szó.

A támogatási formákat illetően elsődlegesen kapcsolati tőkével, a tudásgyarapítás lehetőségével, egyedi, speciális programokban való részvétellel és anyagi formában is támogatjuk a programunkban résztvevőket.

Nem.

 

Pályázattal kapcsolatos gyakori kérdések

14-30 év közötti nappali tagozatos diákok, akik lehetőség szerint kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, esetleg rendszeresen indulnak tanulmányi versenyeken és nem utolsó sorban szeretnének csatlakozni egy vidám és színes közösséghez, ahol szakmailag tovább fejlődhetnek.

Nem.

Nem feltétel, ugyanakkor a pályázati elbírálás során előnyként kezeljük az aktív hallgatói jogviszonyt.

A pályázatokra folyamatosan várjuk a jelentkezéseket.

Pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php webcímen keresztül lehet jelentkezni.

A pályázat befogadásról alapos vizsgálat után, minden esetben a kuratóriumi tagok döntenek szavazással, az egyszerű többségi elvnek megfelelően.

Hiánytalanul beérkezett pályázatnak minden szükséges és kért adat hiánytalan kitöltését és azok rendszeres frissítését várjuk el.

A döntésről a pályázó minden esetben a lehető leghamarabb írásbeli és telefonos értesítést kap.

Első körben az adatlapot vizsgáljuk emiatt célszerű azt – a sok kérdés ellenére is – minél részletesebben kitölteni, főként az utolsó, egyéb mondanivaló pontra.  Ezen túl elküldhetjük a jelentkezőt tesztekre, kikérhetjük a tanárai véleményét is.

Abban az esetben, ha valaki lezárja a pályázatát, de nem megfelelő adatokat ad meg a lezárásnál (szükséges megadni minden telefonszámot, a tanárokat azon érjük el; akinél ez nincs meg, az hátrányba kerül a kiválasztásnál). A pályázati adatlapot minden változás esetében frissíteni kell. Ez azt jelenti, hogy valaki jelentkezéstől kezdve akár évek múlva is lehet kiválasztott. Az adatlap felnyitását az info@kmta.hu címre küldött e-mailen kell kérvényezni.

Nem. Pályázni kizárólag elektronikus úton, az alábbi linken https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php keresztül lehetséges.

További kérdés esetén, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségünkön:

Email: erdeklodes@kmta.hu

Kérjük elsősorban e-mailen keressenek bennünket, minden levélre a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk.

Befejeződött a felvidéki és az erdélyi toborzó körutunk

2200
Összesen kétezer-kétszáz kilométert tettünk meg a felvidéki és az erdélyi toborzó körutunk során. Sok városban jártunk: Komárom, Kassa, Pozsony, Eszék, Nagybánya, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Nagyszalonta, Arad és Temesvár. Összesen 9 gimnáziumot és 3 egyetemet látogattunk meg és tartottunk az érdeklődőknek bemutatkozó előadást. Minden esetben az intézmények vezetőivel is folytattunk megbeszéléseket a jövőről és kivétel nélkül a következő tanévben is mindenhová visszavárnak bennünket.

720
Összesen hétszázhúsz diák előtt mutattuk be azokat a lehetőségeket, amiket a programjainkban nyújtunk. A tavalyi évhez képest mindenképp érdekes volt az a jelenség, hogy a kérdés-válasz szekciókban sokkal nagyobb érdeklődés mutatkozott irántunk, a diákok bátran és sokat kérdeztek. Az érdeklődés intenzitására reagálva, hamarosan a weblapunkon is nyitni fogunk egy új oldalt, ahová a feltett kérdés-válaszokból szemezgetünk és a hasznos információkat itt a weblapon is elérhetővé tesszük. Volt olyan bemutatkozó is, ahol a prezentációnk után rekordszámú érdeklődő kezdte el az online regisztrációs folyamatot programjaink egyikébe.

„ott legyünk, ahol az élet folyik”
Az iskolák látogatása és a diákok mellett alapfilozófiánkkal összhangban ahol csak tudtunk, az érintett egyházi vezetőkkel is találkoztunk. Találkoztunk Nagybányán Bakk László református lekésszel, Szatmárnémetiben a Zsidó Hitközség elnökével, Adrian Bega úrral, és a római katolikus püspökkel, Schönberger Jenővel. Nagyváradon Csűry István református püspökkel és Böcskei László katolikus püspökkel folytattunk tárgyalásokat a további együttműködésről. Temesváron Martin Roose és Pál József Csaba katolikus püspökökkel találkoztunk.

Képeket az egyes állomásokról a Facebook oldalunkon találhatnak.

Vajdasági RTV

Szerepeltünk a Vajdasági RTV Híradójában.

Támogatottunk Varga Teodor a think.BDPST konferencián

Maribori Egyetem Gépészmérnöki Kara Mérnöki Tervezés mesterszakának abszolvens hallgatója.